مدینه العرفا

مشاهیر شهرستان نایین

مدینه العرفا

مشاهیر شهرستان نایین

۲ مطلب با موضوع «خوشنویسان» ثبت شده است

یکی از چهره‌های درخشان هنر خطاطی است که در زمره چند تن معدود زنان خوشنویس آغاز دوره فتحعلی‌شاه و سرآمد داستان خط نسخ می‌باشد. نامبرده در این قلم مهارتی بسزا داشت و مخصوصاً آن را با قلم خفی خوش می‌نگاشت از آنجائی که خوشنویسی در آن روزگار بازار و خریدار داشت یک نسخه قرآن به نام ناصرالدین شاه کتابت و بدو اهدا کرده که از بهترین خطوط نسخ و آثار هنری این قرن محسوب و دارای لطف خاصی است که از دیدن آن شخص را به اعجاب و شگفتی وادار می‌کند. در مزایای خطش مبالغه نیست گفته شود روح را قوت و الحق مفاد علیکم به حسن‌الخط درباره وی تمام می‌باشد. تا سال ۱۳۰۲ زندگی می‌کرده و تاریخ وفات او معلوم نگردید.

نائین را شهر خوشنویسی و خوشنویسان می‌دانند، اکثر تذکره نویسان در معرفی شعراو گویندگان نائینی هنر خوشنویسی آنها را نیز در کنار شعر وادب ذکر کرده‌اند. شهر نائین پیوسته خوشنویسانی صاحب نام داشته است. برخی از آنان عبارتند از:

 • میرزا هادی خوش نویس : منشی نامور دربار ناصری در قرن ١٣ که تصویر او توسط کمال الملک کشیده شده و در تالار انجمن خوشنویسان نصب می باشد.
 • عبد العظیم نائینی : از خوشنویسان اواخر دوران صفویه‌است وی فرزند محمد رفیع می‌باشد.
 • میرزا احمد خوشنویس : متوفا به سال ۱۲۵۰ قمری از خوشنویسان دوران قاجار.
 • میرزا حسین علی خان وزیر (طبا طبائی): متوفا به سال ۱۲۶۷ هجری از خوشنویسان دوران محمد شاه قاجار.
 • میرزا محمد علی خان فرزند سید عابد : از خوشنویسان اواخر دوران قاجار است که در سال ۱۳۰۰ هجری همزمان با سلطنت ناصر الدین شاه قاجار وفات یافت.
 • میرزا مهدی خان فرزند میرزا ابولقاسم خان سلطان الحکماء (که شرحش گذشت): وی متوفا به سال ۱۳۰۰ هجری است وی قبل از پدر فوت کرده‌است.
 • بانو مریم : (این زن خواهر مشیر الدوله‌است که خط او را استادانه ذکر کرده‌اند در کتاب تذکره خوسنویسان معاصر خط اورا در زمره خوشنویسان برجسته ذکر می‌کند.
 • میرزا حسن خان نائینی : که در سال ۱۳۰۰ هجری در گذشت
 • میرزا نصر الله خان مشیر الدوله: متوفا به سال ۱۳۲۰ هجری قمری.
 • میرزا عبد الحسین فلسفی : متوفا به سال ۱۳۱۴ فرزند سید حکیم.
 • میرزا محمود خوشنویس : متوفا به سال ۱۳۳۵ هجری قمری
 • میرزا حسنعلی: متوفا به سال ۱۳۲۸ هجری فرزند میرزا معصوم.
 • میرزا محمود چاووش فرزند میرزا احمد: متوفا به سال ۱۳۳۵ قمری.
 • میرزات ابو طالب خان رحیمی فرزند میرزا حسین: متوفا به سال ۱۳۰۰ هجری قمری
 • میرزا محمد خان بقائی : متخلص به غوغا به سال ۱۳۴۵ هجری قمری.
 • میرزا محمود خان ثقة السلطنه : متوفا به سال ۱۳۰۸ شمسی.
 • میرزا طاهر اعلامی فرزند ابوطالب باغچه‌ای: متوفی به سال ۱۳۰۸ هجری شمسی.
 • ملا محمد رضا : وی از تحسین مکتب دارن نائین است که اکثربزرگان رجال ازشاگردان او بوده‌اند مرحوم معلم نائینی در سال ۱۳۰۰ شمسی وفات یافته‌است.
 • میرزا حسین منشی باشی : فرزند حاج میرزا محمد صادق خان که در سال ۱۳۰۴ شمسی در گذشته‌است.
 • میرزا حسن عماد الشریعه امامی : فرزند عبد الحسین متوفا به سال ۱۳۰۸ شمسی.
 • میرزا عبد الحسین حکیم : فرزند سید ابراهیم حکیم متوفا به سال ۱۳۱۴ شمسی.